เว็บสล็อตกีฬาสามารถทำอะไรเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชนพื้นเมืองหลังปี 2015?

เว็บสล็อตกีฬาสามารถทำอะไรเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชนพื้นเมืองหลังปี 2015?

9 สิงหาคมเป็นเว็บสล็อตวันสากลของชนเผ่าพื้นเมืองของโลกโดยมีหัวข้อในปีนี้ในหัวข้อ “วาระหลังปี 2558: การรับรองสุขภาพและความผาสุกของชนเผ่าพื้นเมือง” นอกเหนือจากประโยชน์ด้านสุขภาพที่เห็นได้ชัดของการเล่นกีฬาแล้ว กีฬาสามารถนำมาใช้เพื่อส่ง

เสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชนพื้นเมืองได้อย่างไร

มีปัญหามากมายที่ชนพื้นเมืองมากกว่า370 ล้านคนกำลังเผชิญอยู่ใน 70 ประเทศทั่วโลก ข่าวล่าสุดจากออสเตรเลียเน้นถึงความเป็นจริงของประเด็นหนึ่ง เช่น ความมุ่งมั่น ทางการเมือง การอนุรักษ์วัฒนธรรม สิทธิในที่ดิน และความยากจนเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น อัตราการตายของทารกในระดับสูง โรคเรื้อรัง (เช่น โรคหัวใจและโรคเบาหวาน) โรคพิษสุราเรื้อรังและความรุนแรงอยู่ในอันดับต้นๆ รายงานของรัฐบาลออสเตรเลียปี 2013พบว่าโปรแกรมกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงกับการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวพื้นเมือง รวมทั้งอายุขัยที่เพิ่มขึ้นและโรคหัวใจลดลง สุขภาพจิตที่ดีขึ้น และพฤติกรรมการทำร้ายตนเองที่ลดลง แม้ว่าการค้นพบนี้เป็นสัญญาณเชิงบวก แต่มีคนสงสัยว่ากีฬาสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อสุขภาพและสวัสดิภาพของชาวพื้นเมืองในยุคหลังปี 2015 

สร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรม สิทธิและประเด็นของชนพื้นเมืองในวันที่ 23 ตุลาคม เกม World Indigenous Games ครั้งแรกจะเริ่มขึ้นในเมือง Palmas ประเทศบราซิล งานที่สัญญาว่าจะเป็นงาน 10 วันที่น่าตื่นเต้นนั้น มีชาวพื้นเมืองประมาณ 2,000 คนจาก 24 ชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของพวกเขาผ่านการเล่นกีฬา นักกีฬาจะแข่งขันกันทั้งในเกม “กระแสหลัก” และเกมพื้นเมืองดั้งเดิม เช่น การโยนหอก พายเรือแคนูแบบดั้งเดิม และเกมสไตล์ฟุตบอลที่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้ศีรษะที่เรียกว่าซีกูนาห์ตีเท่านั้น แม้ว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอนุรักษ์กีฬาพื้นเมืองผ่านงานระดับนานาชาติดังกล่าว แนวคิดในการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองผ่านกีฬาก็เป็นแนวคิดที่ดี เหตุการณ์ดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความ

ตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและปัญหาที่ชนพื้นเมืองต้องเผชิญ

ท้าทายอคติและอุปสรรคทางสังคมจากนักกีฬาหลายคนในตำนานจิม ธอร์ปไปจนถึงดารานักกรีฑาและแคธี่ ฟรีแมน นักกีฬาพื้นเมืองได้รับการแสดงในระดับสูงสุดของกีฬามาช้านาน สำหรับผู้ที่สามารถไปถึงระดับนี้ กีฬาสามารถใช้เป็นเวทีในการท้าทายอคติและอุปสรรคทางสังคมที่ขัดขวางความเป็นอยู่ที่ดีของชนเผ่าพื้นเมือง นักกีฬาคนหนึ่งเช่น Adam Goodes นักฟุตบอลชาวออสเตรเลียเพิ่งได้รับข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการเต้นรำในสงครามซึ่งส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั่วออสเตรเลีย. ไม่ว่าคุณจะคิดว่าการเต้นรำของ Goodes เป็นการยั่วยุหรือความโกลาหลที่ตามมาซึ่งเผยให้เห็นความรู้สึกเหยียดเชื้อชาติต่อชาวอะบอริจิน งานนี้เน้น

ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการอภิปรายที่สำคัญเกี่ยวกับการบูรณาการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอะบอริจินในออสเตรเลีย การอภิปรายที่ท้าทายอคติและอุปสรรคทางสังคม เสริมสร้างเสียงของชนเผ่าพื้นเมือง ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองรวมถึงสิทธิด้านสุขภาพ (มาตรา 24) และความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 21) สำหรับชนพื้นเมือง เพื่อรักษาสิทธิเหล่านี้ไว้ จะต้องดำเนินการอย่างมากในยุคหลังปี 2558 กีฬาและการเล่นสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวอะบอริจินผ่านโปรแกรมระดับรากหญ้า เช่น โครงการในแวนคูเวอร์จิ้งจอกแดง เฮลตี้ ลิฟวิ่ง โซไซตี้ . อย่างไรก็ตาม สามารถใช้เพื่อเสริมสร้างเสียงของชาวอะบอริจินโดยทำหน้าที่เป็นเวทีในการมีส่วนร่วมกับผู้กำหนดนโยบายและรัฐบาลเว็บสล็อต